شــــــوراهــا
این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی در خصوص شوراهای اسلامی ایجاد گردیده است
صفحات وبلاگ
نویسنده: ابراهیم حقیقی - ۱۳٩٠/٢/٩

‌ماده 78 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

  1 - ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.

  2 - نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای شهرستان.

  3 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان.

  4 - هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

  5 - نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.  

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :